Disclaimer

Door de website van Milkfree Academy te bezoeken, ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Milkfree Academy spant zich in om de website up-to-date en accuraat te houden. Heb je vragen of problemen met de toegankelijkheid van de website of kom je iets tegen dat niet klopt of is verouderd, dan vinden we het fijn als je ons dat laat weten. Geef dan alsjeblieft aan waar op de site je de onjuiste informatie hebt gelezen. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur je reactie per e-mail naar info@milkfreeacademy.nl.

Wettelijk gebruik Milkfree Academy

Informatie op de website van Milkfree Aacademy waaronder recepten, blogs en andere content is continue onderhevig aan verandering. De content op Milkfree Academy wordt met de grootste zorg samengesteld, toch kunnen er feitelijke onjuistheden in de content ontstaan. Aan de inhoud van Milkfree Academy kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

De website en daarvan afgeleide diensten en producten van Milkfree mogen uitsluitend gebruikt worden voor wettige doeleinden. Bij het gebruik van de website of het afnemen van producten of diensten, stem je ermee in financieel verantwoordelijk te zijn voor alle aankopen die door jou of iemand anders namens jou via de site worden gedaan. Diensten en producten van Milkfree Academy mogen uitsluitend voor legitieme, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.

Via of op Milkfreeacademy.nl mag geen materiaal geplaatst of verzonden worden dat bedreigend, beledigend, of haatdragend is dan wel inbreuk maakt op de privacy of publiciteitsrechten of anderszins in strijd is met de wet.

Informatieve doeleinden

De informatie op deze website en de bronnen die via deze website kunnen worden gedownload, zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De informatie op deze website en de bronnen die via deze website kunnen worden gedownload, is niet bedoeld als, en mag niet worden opgevat of geïnterpreteerd als juridisch, financieel, fiscaal, medisch, gezondheids- of ander professioneel advies.

Voedingswaarde

Milkfree Academy vermeld bij een deel van de recepten op deze site de voedingswaarde als een service. Deze informatie wordt verkregen op basis van voedingswaarde calculators zoals Yazio.com. Hoewel Milkfree Academy probeert om de voedingswaarde zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, moet je de cijfers zien als een schatting van de totale voedingswaarde, berekend op basis van de gebruikte ingrediënten. Aan deze verstrekte voedingswaarde kunnen geen rechten worden ontleend.

Geen garantie op resultaten

Zoals uitgebreider uiteengezet in deze Disclaimer, stem je ermee in dat Milkfree Academy geen garanties heeft gegeven over de resultaten van het ondernemen van actie, ongeacht of dit wordt aanbevolen op deze website of niet. Milkfree Academy biedt educatieve en informatieve bronnen die bedoeld zijn om gebruikers van deze website te helpen slagen. Je erkent niettemin dat je uiteindelijke succes of falen het resultaat zal zijn van je eigen inspanningen, jouw specifieke situatie en talloze andere omstandigheden buiten de controle en/of kennis van Milkfree Academy.

Je erkent ook dat eerdere resultaten geen vergelijkbare uitkomst garanderen. De resultaten die zijn verkregen door anderen – of het nu klanten van het bedrijf zijn of anderszins – die de principes toepassen die op deze website zijn uiteengezet, zijn dus geen garantie dat jij of enige andere persoon of entiteit vergelijkbare resultaten zal kunnen behalen.

Gebruik van gratis downloadbare content

Milkfree Academy biedt verschillende bronnen op de website, waartoe gebruikers toegang kunnen krijgen door een e-mailadres op te geven. Milkfree Academy verleent je een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar recht om deze middelen te gebruiken in ruil voor een e-mailadres (freemium-inhoud) voor je eigen persoonlijke of intern zakelijke gebruik.

Door het downloaden van de freemium-inhoud, ga je ermee akkoord dat de freemium-inhoud die je download alleen door jou gebruikt mag worden voor persoonlijk of zakelijk gebruik en niet mag worden verkocht of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Milkfree Academy. Door het downloaden van de freemium-inhoud, ga je er verder mee akkoord dat je geen afgeleid werk zult maken op basis van deze inhoud en dat je geen concurrerende producten of diensten zult aanbieden op basis van de informatie in de freemium-inhoud.

Intellectueel Eigendom

De website en haar producten en diensten bevatten intellectueel eigendom dat eigendom is van Milkfree Academy, inclusief handelsmerken, auteursrechten, eigendomsinformatie en ander intellectueel eigendom. Je mag de (inhoud van de) website of afgeleide diensten en producten niet wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop, er afgeleide werken van maken, distribueren, weergeven, reproduceren of uitvoeren, of op enigerlei wijze exploiteren in welk formaat dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We behouden ons het recht voor om je onmiddellijk van onze website of diensten te verwijderen, zonder restitutie, als je wordt betrapt op het overtreden van dit beleid inzake intellectuele eigendom.

Affiliate disclaimer en derde partijen

Milkfree Academy en haar afgeleide producten en diensten bevatten links naar websites en bronnen van derden. Elke afzonderlijke link op Milkfree Academy kán een affiliate link zijn. Als je op een dergelijke link klikt en iets koopt, ontvangt Milkfree Academy daarvoor een kleine commissie, zonder dat het jou iets kost. Wij zetten ons in om je te helpen zo makkelijk mogelijk te leven zonder het gebruik van melkproducten. Door een commissie te verdienen, kunnen we ons blijven inzetten op het creëren van kwalitatieve content. Je kunt ervan uitgaan dat we alleen items aanbevelen die we persoonlijk hebben gebruikt, uitgeprobeerd of voldoende kwaliteit uitstralen om aan te bevelen.

Milkfree Academy geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de inhoud op deze website of websites die naar of van deze site zijn gelinkt. Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, inhoud of het beleid van websites of bronnen van derden. Links naar dergelijke websites of bronnen impliceren geen goedkeuring door of verbondenheid met Milkfree Academy. Je erkent de volledige verantwoordelijkheid voor en aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke websites of bronnen.

Geldigheid voorwaarden

We kunnen deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de nieuwe Algemene Voorwaarden op deze website. Elk gebruik van deze website of daarvan afgeleide diensten of producten, nadat je hiervan op de hoogte bent gesteld, betekent dat je deze wijzigingen accepteert. We behouden ons het recht voor om elk deel van onze site en service, inclusief deze algemene voorwaarden op elk moment bij te werken. We zullen de meest recente versies op de site plaatsen en de ingangsdatums vermelden op de pagina’s van onze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Je gaat ermee akkoord dat wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale, bepaalde of enige andere schade die voortvloeit uit uw gebruik van deze website of haar afgeleide diensten en producten.

Contact

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze disclaimer kunnen worden gestuurd naar:
Milkfree Academy
Hooft Graaflandstraat 25
3525 VM Utrecht

E-mail adres: info@milkfreeacademy.nl

Laatste update: 5 januari 2022.

Close
Milkfree Academy © Copyright 2021. Alle rechten voorbehouden.
Close